עמותת השיטה צומחת שוב

למען ילדי בית השיטה

מצטלמים למען אולם הספורט
:לפניה אלינו  מוזמנים להשאיר את פרטיכם
טלפון: 054-7768129        מייל: hashitazomahat@gmail.com